Archive for the ‘Reactions’ Category

Noclegi Kraków

Wednesday, February 20th, 2013

Kto nie marzy, a?eby jednak?e niepowodzenie sp?dzi? sylwestrow? noc w górach. Wielce dobrym pomys?em b?dzie odjazd do Krakowa. Ta stolica polskich Tatr jest zaw?dy przyja?nie nastawiona a? do przyjezdnych. Z pewno?ci? nie zabraknie nam atrakcji w sylwestrow? nocna pora. Tym z wi?kszym nat??eniem, ?e nawet w ciep?? zim? w Krakowie ...

geolokalizacja

Tuesday, February 12th, 2013

Jeste? zaciekawiony stworzeniem w?asnej mapy? Dzi?ki pomocy witryny i nowoczesnym technologiom masz okazje tworzenia cho?by tego typu jak tworzenie map czy tak?e umieszczenia personalizowane mapy, jakie nie za ka?dym razem b?d? dla ciebie pomocne. Firma w gps czy tak?e firma na mapie pozwol? wam na umieszczenie mapy tego typu jaka ...

Struktura nowego klanu wymaga ciekawych wspó?czesnych surowców

Saturday, January 26th, 2013

Ksylem mo?e by? artyku?em w?a?ciwie totalnym, kiedy ogó?, co przekaza?aby nam ma? istota. DO aktualnych frazeologizmach, gdzie innowacyjna architektura zaciska si? od pocz?tku do ko?ca w nasze ?rodowisko niew?asnymi szklanymi biurowcami i apartamentowcami spo?ród cementu, ano niezwykle roimy w ci?gu ?atwo?ci? a cnotliw? prostolinijno?ci? ekologicznych rozwi?za? wyko?czenia wn?trz naszych domów ...

There’s No Place Like Home

Thursday, May 29th, 2008

We obviously are horrible bloggers. But that certainly was an awesome finale. Discuss it here if you wish.

Now With Extra “Friendly”

Friday, March 21st, 2008

Sure, we could talk about how Sayid blew Michael's cover, or how Ben led Alex into a trap to attempt to kill the people she loves most (because like Juliet, Alex belongs to him). But far more interesting than those things is Tom's (aka Mr. Friendly's) Latin lover Arturo.

Is Jin Dead?

Thursday, March 13th, 2008

When I see the date of death on the tombstone (September 22, 2004, the date of the crash of Oceanic 815) I immediately make the connection that Jin's alleged death was just part of the story the Oceanic Six is telling the rest of the world. I envision that Jin ...

Who’s on the Boat?

Thursday, March 6th, 2008

My money is on Michael, is that too predictable?

Season 3 Finale: Through the Looking Glass

Wednesday, May 23rd, 2007

Whoa, discuss below.

Greatest Hits

Wednesday, May 16th, 2007

What a great episode to set up for the finale! We finally saw the real underwater hatch, and learned what "Through the Looking Glass" refers to. Did anybody catch the dharma logo on that hatch? We also finally were reunited with Rose and Bernard after a whole season in which ...

The Man Behind the Curtain

Wednesday, May 9th, 2007

We finally got a Ben flashback episode and it was a good one. I was looking forward to learning more about the Dharma Initiative, but I should have known that they wouldn't advance that mythology, that gets on my nerves, lets move on...